Студентське наукове товариство


2 березня 2023 року відбулось спільне засідання кафедр інфекційних, шкірних та венеричних хвороб за темою «Дерматологічні прояви при інфекційних захворюваннях. Епідеміологічні аспекти, особливості мультидисциплінарної сучасної діагностики»

_______________________________________________________________________________________________

На кафедрі шкірних та венеричних хвороб виникла гарна традиція проводити засідання студентського наукового товариства у міжкафедральному форматі. Проведена спільна конференція з актуальних проблем сучасної онкології за участю співробітників, студентів, інтернів та клінічних ординаторів кафедр: патологічної анатомії й судової медицини, онкології і медичної радіології, шкірних та венеричних хвороб, внутрішньої медицини №3. Крім обговорення важливих, з науково-пізнавальної точки зору, сучасних питань онкології всім учасникам випала нагода ознайомитись з думкою кваліфікованих фахівців.

Під час опрацювання нозологічних форм, враховувались не тільки клінічні прояви, але й патоморфологічна складова, що дозволило отримати повне уявлення про онкологічні захворювання..

Загалом учасниками конференції стали 57 студентів та вчених ДДМУ.


Спільне засідання СНТ кафедр інфекційних хвороб, шкірних та венеричних хвороб.


Це засідання відрізнялося від інших тим, що учасники – клінічні ординатори кафедри шкірних та венеричних хвороб доповідали на французькій й англійській мові, що урізноманітнило захід зробивши його цікавішим і плідним для усіх. Участь у міжкафедральних засіданнях студентських наукових товариств дає можливість підвищувати рівень фахових знань у декількох дисциплінах.

На фото – учасники міжкафедральної конференції з питань нейросифілісу.
Нейросифіліс: сучасний стан проблеми та її фахове вирішення.

Цей захід також відбувся у міжкафедральному форматі за участь кафедр: шкірних та венеричних хвороб, неврології, мікробіології, вірусології, імунології й епідеміології, професійних хвороб, клінічної імунології і фармакології.

Підводячи підсумки роботи конференції, викладачі і студенти зазначили, що на стику дисциплін мікробіології, патоморфології, неврології, венерології можна більш досконало розкрити проблему нейросифілісу, відновити та поглибити знання, наблизитись до наукової роботи. Загалом учасниками конференції стали 48 студентів та вчених ДДМУ.              Усі присутні висловили бажання надалі розширювати та поглиблювати спільну                міждисциплінарну діяльність студентських наукових гуртків.

НЕЙРОСИФ-С МАЗУРІНА УКОРОЧ..pptx

Проведення об´єднаних засідань студентських наукових товариств різних медичних напрямків є доцільним, оскільки надає змогу обмінюватись інформацією серед фахівців, а отриманий досвід допоможе в практичній діяльності. Участь у цих заходах надає можливість, для учасників, публікувати свої роботи у студентських наукових та фахових виданнях.