II медичний факультет, IV курс, група 8 (22, 23, 24 дес.)

II медичний факультет, IV курс, група 6 (16,17,18 дес.)

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

ПЛАН ЗАНЯТЬ

29.12.2020

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 6 ГРУПИ, II МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТА

Лекції:

9:00 8 група https://meet.google.com/nre-rvgg-foz Горбунцов Вячеслав Вячеславович

Практичні заняття:

Тема № 1. Елементи шкірної висипки та методика огляду та обстеження пацієнтів зі шкірною патологією.

Паразітарні захворювання шкіри. (Короста, Педікульоз)

12:00 22 десяток: meet.google.com/ttu-etia-cag к.м.н. Погребняк Людмила Анатоліївна

12:00 23 десяток: meet.google.com/hbm-ocaw-fuj к.м.н. Башмаков Дмитро Генадійович

12:00 24 десяток: https://meet.google.com/nkc-eutw-xpv к.м.н. Салей Олена Анатоліївна

Сторінка для відправки виконаних письмових завдань: http://moodle.dma.dp.ua/course/view.php?id=289

Календарно-тематичний план практичних занять

для студентів 4 курсу, ІІ медичного факультета,

8 групи, десятків 22, 23, 24.

7 семестр 2020/21 навчального року

У зв'язку із введенням карантину в навчальних закладах України

навчання студентів на кафедрі шкірних та венеричних хвороб

проводиться за дистанційною формою.

Перелік літератури для підготовки студентів до занять

Для якісного самостійного засвоєння знань на дистанційному навчанні, студенту рекомендовано

орієнтуватися на наступні питання: питання для самостійної підготовки (по темам).

Завдання для оцінювання самостійної підготовки студента на дистанційному навчанні:

Щодня за темою поточного заняття викладачі розміщують завдання, які складаються з чотирьох етапів:

Перший етап - тести з однією чи кількома можливими відповідями.

Другий та третій етапи - задачі різного ступеню важкості.

Четвертий етап - тести формату КРОК з однією можливою відповіддю.

Практичне заняття. Тема № 1.

Завдання до практичного заняття. Тема №1

Практичне заняття. Тема № 2

Завдання до практичного заняття. Тема №2

Практичне заняття. Тема № 3

Завдання до практичного заняття. Тема №3

Практичне заняття. Тема № 4

Завдання до практичного заняття. Тема №4

Практичне заняття. Тема № 5

Завдання до практичного заняття. Тема №5

Практичне заняття. Тема № 6

Завдання до практичного заняття. Тема №6

Практичне заняття. Тема № 7

Завдання до практичного заняття. Тема №7

Практичне заняття. Тема № 8

Завдання до практичного заняття. Тема №8

Адреса для надсилання контрольних робіт:

надсилання контрольних робіт за темами на електронний ресурс Moodle:

http://moodle.dma.dp.ua/course/view.php?id=289

До уваги студента!

Для підготовки до практичного заняття в дистанційному режимі студент, згідно календарно-тематичного плану та розкладу занять визначає вид та тему заняття, ознайомлюється з методичними матеріалами, та роздруковує бланк "Кредитна карта", власноруч і, з дотриманням принципів академічної доброчесності, заповнює бланк "Кредитна карта" та надсилає фото роботи у форматі JEPG для перевірки

на електронний ресурс Moodle:

http://moodle.dma.dp.ua/course/view.php?id=289

Роботи мають бути надіслані у термін з 9.00 ранку до 15.00 дати проведення заняття, згідно розкладу.

Оцінки роботи будуть внесено до електронного журналу.

Схема нарахування та розподіл балів з дисципліни

Паперові екземпляри надісланих для перевірки бланків "Кредитна карта" студент має зберегти, та здати своєму викладачеві после закінчення дістанційного навчання.