I медичний факультет, IV курс, група 4, десятки 10, 11, 12.

I медичний факультет, IV курс, група 4, десятки 10, 11, 12.

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Календарно-тематичний план практичних занять

для студентів 4 курсу, І медичного факультета,

4 групи, десятків 10, 11, 12.

8 семестр 2019/20 навчального року

У зв'язку із введенням карантину в навчальних закладах України

на період з 12.03.20 по 22.05.20 навчання студентів на кафедрі шкірних та венеричних хвороб

проводиться за дистанційною формою.

Перелік літератури для підготовки студентів до занять

Для якісного самостійного засвоєння знань на дистанційному навчанні, студенту рекомендовано

орієнтуватися на наступні питання: питання для самостійної підготовки (по темам).

Розклад ZOOM-конференцій:

Завдання для оцінювання самостійної підготовки студента на дистанційному навчанні:

На кожний день за темою заняття викладачі розміщують завдання, які складаються з чотирьох етапів:

Перший етап - тести з однією чи кількома можливими відповідями.

Другий та третій етапи - задачі різного ступеню важкості.

Четвертий етап - тести формату КРОК з однією можливою відповіддю.

19.05.2020: практичне заняття. Теми № 1.

Завдання до практичного заняття. Тема №1

20.05.2020: практичне заняття. Теми № 2

Завдання до практичного заняття. Тема №2

21.05.2020: практичне заняття. Теми № 3

Завдання до практичного заняття. Тема №3

22.05.2020: практичне заняття. Теми № 4

Завдання до практичного заняття. Тема №4

25.05.2020: практичне заняття. Теми № 5

Завдання до практичного заняття. Тема №5

26.05.2020: практичне заняття. Теми № 6

Завдання до практичного заняття. Тема №6

27.05.2020: практичне заняття. Теми № 7

Завдання до практичного заняття. Тема №7

28.05.2020: практичне заняття. Теми № 8

Завдання до практичного заняття. Тема №8

Адреси для надсилання контрольних робіт:

10 десяток : dsma.dermaven.ukr31@gmail.com

11 десяток : dsma.dermaven.ukr32@gmail.com

12 десяток : dsma.dermaven.ukr33@gmail.com

До уваги студента!

Для підготовки до практичного заняття в дистанційному режимі студент, згідно календарно-тематичного плану та розкладу занять визначає вид та тему заняття, ознайомлюється з методичними матеріалами, та роздруковує бланк "Кредитна карта", власноруч і, з дотриманням принципів академічної доброчесності, заповнює бланк "Кредитна карта" та надсилає фото роботи у форматі JPG для перевірки.

Назву теми письма та файлу документа студент має вказати у наступному форматі:

номер десятка_номер змістовного модуля _Прізвище Ім’я_дата (__.__.__.)_номер сторінки бланку

Наприклад: 10_1__Шевченко Ірина_19.05.20

Роботи мають бути надіслані у термін з 9.00 ранку до 15.00 дати проведення заняття, згідно розкладу.

Оцінки роботи будуть внесено до електронного журналу.

Схема нарахування та розподіл балів з дисципліни

Якщо роботи студента не будуть надіслані для перевірки в указаний термін, то студент отримує відмітку про невідвідування заняття.

Паперові екземпляри надісланих для перевірки бланків "Кредитна карта" студент має зберегти, та здати своєму викладачеві после закінчення дістанційного навчання.

З метою отримання консультацій у дистанційному режимі від викладача кафедри студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ПИТАННЯ". В тексті письма розмістити своє прізвище, ім'я, по батькові, номер десятка, далі викласти питання.