II медичний факультет, IV курс, група 5 (13,14,15 дес.)

II медичний факультет, IV курс, група 5 (13,14,15 дес.)

ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

07.12.20

Практичне заняття:

Тема № 8. Гонорея та інші інфекції що передаються статевим шляхом (хламідійоз, трихомоніаз)

9:00 13 десяток: https://meet.google.com/sgv-megw-xur к.м.н. Салей О.А.

9:00 14 десяток: https://meet.google.com/ttb-xgjr-dav к.м.н. Лоай Алі Хасан

9:00 15 десяток: https://meet.google.com/wpn-cssx-ics к.м.н. Полион Н.М.

Календарно-тематичний план практичних занять

для студентів 4 курсу, ІІ медичного факультета,

5 групи, десятків 13, 14, 15.

7 семестр 2020/21 навчального року

У зв'язку із введенням карантину в навчальних закладах України

навчання студентів на кафедрі шкірних та венеричних хвороб

проводиться за дистанційною формою.

Перелік літератури для підготовки студентів до занять

Для якісного самостійного засвоєння знань на дистанційному навчанні, студенту рекомендовано

орієнтуватися на наступні питання: питання для самостійної підготовки (по темам).

Лекції:

Лекція № 1

Лекція № 2

Лекція № 3

Завдання для оцінювання самостійної підготовки студента на дистанційному навчанні:

Щодня за темою поточного заняття викладачі розміщують завдання, які складаються з чотирьох етапів:

Перший етап - тести з однією чи кількома можливими відповідями.

Другий та третій етапи - задачі різного ступеню важкості.

Четвертий етап - тести формату КРОК з однією можливою відповіддю.

Практичне заняття. Тема № 1.

Завдання до практичного заняття. Тема №1

Практичне заняття. Тема № 2

Завдання до практичного заняття. Тема №2

Практичне заняття. Тема № 3

Завдання до практичного заняття. Тема №3

Практичне заняття. Тема № 4

Завдання до практичного заняття. Тема №4

Практичне заняття. Тема № 5

Завдання до практичного заняття. Тема №5

Практичне заняття. Тема № 6

Завдання до практичного заняття. Тема №6

Практичне заняття. Тема № 7

Завдання до практичного заняття. Тема №7

Практичне заняття. Тема № 8

Завдання до практичного заняття. Тема №8

Адреса для надсилання контрольних робіт:

13 десяток - 413_08@dma.edu.ua

14 десяток - 413_09@dma.edu.ua

15 десяток - 413_07@dma.edu.ua

До уваги студента!

Для підготовки до практичного заняття в дистанційному режимі студент, згідно календарно-тематичного плану та розкладу занять визначає вид та тему заняття, ознайомлюється з методичними матеріалами, та роздруковує бланк "Кредитна карта", власноруч і, з дотриманням принципів академічної доброчесності, заповнює бланк "Кредитна карта" та надсилає фото роботи у форматі JEPG для перевірки

на адресу:

13 десяток - 413_08@dma.edu.ua

14 десяток - 413_09@dma.edu.ua

15 десяток - 413_07@dma.edu.ua

Назву теми письма та файлу документа студент має вказати у наступному форматі:

номер десятка_номер змістовного модуля _Прізвище Ім’я_дата (__.__.__.)_номер сторінки бланку

Наприклад: 28_1__Шевченко Ірина_17.03.20

Роботи мають бути надіслані у термін з 9.00 ранку до 15.00 дати проведення заняття, згідно розкладу.

Оцінки роботи будуть внесено до електронного журналу.

Схема нарахування та розподіл балів з дисципліни

Якщо роботи студента не будуть надіслані для перевірки в указаний термін, то студент отримує відмітку про невідвідування заняття.

Паперові екземпляри надісланих для перевірки бланків "Кредитна карта" студент має зберегти, та здати своєму викладачеві после закінчення дістанційного навчання.

З метою отримання консультацій у дистанційному режимі від викладача кафедри студент має надіслати листа, в темі якого зазначити "ПИТАННЯ". В тексті письма розмістити своє прізвище, ім'я, по батькові, номер десятка, далі викласти питання.