Історія кафедри

Заснування кафедри шкірних та венеричних хвороб відноситься до 1916 року. Клінічна база кафедри розташовувалась у пристосованих приміщеннях на території колишньої міської (міщанської) лікарні. З 1925 року і аж до 1957 року базою кафедри було шкірно-венерологічне відділення обласної лікарні. З 1957 року і до 1978 року базою кафедри був ОШВД, а з 1978 року МШВД (який згодом був перейменований на Комунальний заклад «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №17» Дніпропетровської обласної ради»).

З початку заснування і до теперішнього часу кафедру очолювали:

За увесь час існування кафедри на посаді доцентів у хронологічному порядку працювали: Е.С. Каплун, І.А. Люблінський, А.Д. Криштал, Л.М. Бродський, Г.Б. Нестеренко, Г.Х. Когон, Є.А. Давидов, Г.В. Башмаков, М.І. Ющишин, В.К. Захаров, І.Я. Змійчук, А.Д. Дюдюн, Т.В. Святенко, В.В. Горбунцов. Асистентами кафедри працювали: Б.Н. Михайлов, Е. С. Каплун, Р.М. Гінзбург, М.А. Міценмахер, А.Д. Криштал, Я.Д. Ольхов, Л.М. Бродський, О.Н. Ховрина, І.А. Люблинський, М.С. Ряшин, А.А. Чернов, В.К. Матисек, Г.Б. Нестеренко, М.Д. Дралова, Є.А. Давидов, Г.В. Башмаков, Л.М. Плоска, І.Г. Діденко, І.Я. Змійчук, М.І. Ющишин, В.К. Захаров, А.А. Вітряк, Л.А. Погребняк, К.В. Семенуха, М.І. Темник, А.Д. Дюдюн, В.В. Горбунцов, І.А. Писаревська, В.П. Степура, Ю.Б. Коваленко, Мамон А.А., Д.Г. Башмаков, Т.В. Святенко, С.В. Захаров.

Перша кандидатська дисертація була захищена на кафедрі Е.С. Каплуном у 1935 році на тему «Гістопатологія лімфаденітів при сифілісі». У цьому ж році І.Л. Христін захистив докторську дисертацію про вплив специфічного лікування на кількість вмісту цукру у крові хворих на сифіліс. У 1939 році Каплун Еммануїл Семенович захистивдокторську дисертацію «Роль лімфатичних вузлів у патогенезі сифілісу». Професор Е.С. Каплун був дуже кваліфікованим лікарем і науковцем, також він мав великі здібності організатора. У післявоєнні роки працював ректором і завідувачем кафедри шкірних та венеричних хвороб Іркутського медінституту.

З 1952 року по 1962 рік кафедрою завідував Олександр Миколайович Федоровський, який був відомий в СРСР як фундатор боротьби з розповсюдженням заразних шкірних та венеричних захворювань. У 1925 році ним був створений і відкритий Український науково-дослідний інститут дерматології і венерології, який він і очолив. У період з 1944 по 1952 роки працював ректором Челябінського медичного інституту і очолював кафедру шкірних та венеричних хвороб.

З 1962 по 1988 роки кафедру очолював відомий вчений професор Георгій Борисович Нестеренко. Основний напрямок його наукової діяльності – вивчення алергічних дерматозів. Під його керівництвом було виконано і захищено 10 кандидатських дисертацій.

З 1989 року по 2006 рік кафедрою керував професор Валерій Павлович Федотов. Під керівництвом професора В.П. Федотова виконано і захищено 5 докторських та 37 кандидатських дисертацій.

З 2006 по 2022 рік кафедру очолював доктор медичних наук професор Анатолій Дмитрович Дюдюн. Під його керівництвом виконано та захищено 4 кандидатські дисертації та одна докторська. 

З вересня 2022 року кафедру очолює  доктор медичних наук професор Святенко Тетяна Вікторівна.  


Пріоритетна НДР кафедри: «Таргетна терапія хворих на дерматози та інфекції, що передаються статевим шляхом, в умовах коморбідності».

Основні напрямки наукових досліджень кафедри:

За останні 5 років на кафедрі пройшли навчання 20 аспірантів, клінічних ординаторів і магістрів з багатьох країн Світу, – у тому числі громадяни Молдови, Палестини, Йорданії.

На кафедрі продуктивно працює науковий студентський гурток, студенти активно виступають на конференціях різного рівня, які проводять в Україні та посідають призові місця.