Наукова діяльність

Тема НДР кафедри

"Діагностика та персоналізована терапія хворих на хронічні дерматози різного генезу, та інфекцій, що передаються статевим шляхом, з урахуванням коморбідних станів"

№ державної реєстрації 0122U000725 

Строки виконання 2022-2025

Керівник НДР завідувач кафедри шкірних та венеричних хвороб ДДМУ, д.м.н., професор, 

Святенко Тетяна Вікторівна