Вибіркові дисципліни 

 

Освіта — це передусім здобуті знання і вміння, які мають допомогти отримати гідну роботу та самореалізуватися у майбутньому. 

 

Здобуті знання та вміння, під час вивчення запропонованих вибіркових дисциплін, наддадуть змогу  відчувати себе впевнено в повсякденному житті та професійній діяльності  лікаря – спеціаліста  Ваша шкіра – ваш найкращий аксесуар. Потурбуйтесь про неї!

Основи естетичної та антивікової дерматокосметології

                                             спеціальність 222 "Медицина"  5 курс (ІХ - Х семестри)

МЕТА:  Ознайомити здобувачів освіти з основними проблемами медичної косметології та естетичної медицини для придбання теоретичних знань й оволодіння у клінічній практиці практичними навичками діагностики, клініки, лікування, профілактики та реабілітації осіб із такими проблемами. 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

                    Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми косметології та естетичної медицини у клінічній практиці» 

(курс за вибором) викладається для студентів 5 курсу

за спеціальністю 222 «Медицина»

 галузі знань 22 «Охорона здоров‘я» 

                            Структура дисципліни: 


1️⃣  3 кредити ECTS 90 годин; 2️⃣ практичні заняття 36 годин; 3️⃣ самостійна робота 54 годин; 4️⃣ Форма підсумкового контролю –  залік. 


ЩО БУДЕ ВИВЧАТИСЯ:

  🔬 Актуальні проблеми косметології та естетичної медицини у клінічній практиці.

🧯 Основні засади косметології та естетичної медицини у сучасній системі охорони здоров’я.

📊 Проблеми косметології та естетичної медицини у практиці лікарів загальної практики та лікарів-спеціалістів.

🧪 Визначення косметологічних проблем у пацієнтів та планування надання їм спеціалізованої допомоги.

🩺 Косметологічні проблеми, як значущий аспект позадерматологічної патології.

⚧️ Помилки при вирішенні косметологічних проблем хворих.

🧬 Основні методи та методики вирішення косметологічних проблем хворих.

💉 Перспективні інноваційні методи та методики вирішення косметологічних проблем хворих.

💊 Ускладнення при вирішення косметологічних проблем хворих. Невідкладні стани у косметології.

🛰️ Раннє попередження розвитку та профілактика косметологічних проблем.
Багато знань не буває: завжди потрібно вдосконалюватися, рухатися вперед, отримувати нові знання


 За визначенням ВООЗ, сексуальне здоров’я – це комплекс соматичних, емоційних, інтелектуальних і соціальних аспектів життя людини, що позитивно збагачують особистість, підвищують комунікабельність людини та її здатність до любові.

Сексуальна активність протягом життя — сильний індикатор здорового старіння.

 ІПСШ - інфекційні захворювання, що передаються статевим шляхом при котрих уражаються не тільки статеві органи, а і суглоби, очі, кишечник,  нервова система, серцево – судинна система та інші. Ви будете мати змогу вивчати цілу низку ІПСШ, які відіграють суттєву роль у патології людини. 

Особливості ІПСШ на сучасному етапі 

(діагностика, клініка, лікування, профілактика)

                                             спеціальність 222 "Медицина"  6 курс (Х - ХІ семестр)

МЕТА: Ознайомити здобувачів освіти з основними проблемами захворювань, що передаються статевим шляхом для придбання теоретичних знань й оволодіння у клінічній практиці практичними навичками діагностики, клініки, лікування, профілактики та реабілітації осіб із такими захворюваннями. 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ: 

                    Навчальна дисципліна «Актуальні проблеми захворювань, що передаються статевим шляхом у клінічній практиці» 

(курс за вибором) викладається для студентів 6 курсу

за спеціальністю 222 «Медицина»

 галузі знань 22 «Охорона здоров‘я» 

                            Структура дисципліни: 


1️⃣  3 кредити ECTS 90 годин; 2️⃣ практичні заняття 36 годин; 3️⃣ самостійна робота 54 годин; 4️⃣ Форма підсумкового контролю –  залік. 


ЩО БУДЕ ВИВЧАТИСЯ:

  🔬Проблеми лікування суміжними фахівцями хворих із з ЗПСШ.

🧯Помилки суміжних фахівців у діагностиці захворювань у пацієнтів з ЗПСШ.

📊Сучасний стан епідеміології ЗПСШ.

🧪Збудники ЗПСШ. Сучасна класифікація ЗПСШ.

🩺Вісцеральний сифіліс та сифіліс нервової системи. Діагностика. Лікування.

⚧️Позагенітальні прояви бактеріальних та протозойних ІПСШ. Діагностика. Лікування.

🧬Сучасні підходи до діагностики ЗПСШ.

💉Сучасні підходи до лікування ЗПСШ.

💊Проблеми санації інфекції у хворих на прикладі лікування ЗПСШ.

🛰️Сучасні підходи до профілактики зараження ЗПСШ та розвитку їх ускладнень.
Багато знань не буває: завжди потрібно вдосконалюватися, рухатися вперед, отримувати нові знання


 

  Захворювання слизової оболонки порожнини рота: в фокусі дерматовенерології та косметології.  

спеціальність 221 "Стоматологія4 курс (VIII - IX семестри) 


МЕТА:  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ:    

             Навчальна дисципліна «Захворювання слизової оболонки порожнини рота: в фокусі дерматовенерології та косметології» 

(курс за вибором) викладається для студентів 4 курсу

за спеціальністю 221 «Стоматологія»

 галузі знань 22 «Охорона здоров‘я» 

                            Структура дисципліни: 


1️⃣  3 кредити ECTS 90 годин; 2️⃣ практичні заняття 36 годин; 3️⃣ самостійна робота 54 годин; 4️⃣ Форма підсумкового контролю –  залік. 


ЩО БУДЕ ВИВЧАТИСЯ:

  🔬 

🧯 

📊 

🧪 

🩺 

⚧️ 

🧬 

💉 

💊 

🛰️ 
Багато знань не буває: завжди потрібно вдосконалюватися, рухатися вперед, отримувати нові знання