STUDENTS ENG

Specialty: 222 "Medicine"


Classes on the course "Dermatology. Venereology" for 4th year students of the International Faculty with an English-language form of teaching (specialty 222 "Medicine") are scheduled for the fall (seventh) semester of the 2023 - 2024 academic year


Заняття з курсу "Дерматологія. Венерологія" у студентів 4 курсу Міжнародного факультету з англомовною формою викладання (спеціальність 222 "Медицина")  які заплановані на осінній семестр (сьомий) 2023 - 2024 навчального року