Перелік літератури

Увага! Увага! Увага!

Бібліотека інформує!

до абонементу учбової літератури (пр. Дм. Яворницького, 24) надійшов підручник

Дерматологія. Венерологія/ за ред. Т.В.Святенко, І.В.Свистунова. - Вінниця, Нова Книга, 2021 

 

                                                             Рекомендована література

 

                                                                                     (основна базова)

1. Дерматологія. Венерологія. // за редакцією Святенко Т.В., Свистунов І.В., Вінниця : Нова книга, 2021р. – 656с.

2. Дерматологія. Венерологія. Dermatology. Venereology : атлас Автор: Святенко Т.В., Свистунов І.В., Вінниця : Нова книга, 2020р. - 424с.

3. Dermatology, Venereology. Textbook / under the editorship of Prof. V .I. Stepanenko. - Kyiv.: KIM, 2013. - 560p.

4. Fitzpatrick's Dermatology (Fitzpatrick's dermatology in General Medicine). 9 Ed. Kang S, Amagai М.,  M., Bruckner .,Enk A.H., Michael Mc.A., Orringer J.S.. Mc. Graw-Hill Education. 2019. 1899 p.

5. Нормативно-директивні акти з охорони здоров'я

                                                                                           (додаткова)

1.  Дерматологія, венерологія. Підручник /За редакцією В.І. Степаненка. - К.: КМ, 2012. - 904 с.

2.  Методи дослідження в дерматовенерології та оформлення історії хвороби. Дерматовенерологічна термінологія. Навчальний посібник для студентів медичного факультету і лікарів-інтернів. За ред. А.Д. Дюдюна, С.В. Захарова, В.В. Горбунцова. - Днепропетровск: ЧП Федоренко В.В., 2009. - 135 с.

3.  Дерматовенерологія. Навчальний посібник для лікарів і лікарів-інтернів. За редакцією В.П. Федотова, А.Д. Дюдюна, В.І. Степаненка. - Дніпропетровськ-Київ, 2008. - 600 с. (Рекомендований ЦМК з вищої освіти МОЗ України як навчальний посібник для лікарів-інтернів, лікарів слухачів закладів (факультетів) післялитомної освіти з фаху «Загальна практика - сімейна медицина»).

 4.  Дюдюн А.Д. , Нагорний О.€., Захаров С.В., Захаров В.К., Башмаков Д.Г. Інфекції, що передаються статевим шляхом. Ілюстрований навчальний посібник. Дніпропетровськ-Київ. Видавництво ТОВ «Поліграф Плюс», 2012 р. – 134с.: кольор.іл.

5.  Медицина за Девідсоном: принципи і практика: 23-є видання: у 3 томах. Том 3 / за ред. Стюарта Г. Ралстона, Яна Д. Пенмана, Марка В.Дж. Стрекена, Річарда П. Гобсона. Видавництво: Всеукраїнське спеціалізоване видавництво «Медицина». 2021р.- 664 с.

6.  Debabrata Bandyopadhyay . Manual of Dermatological Differential Diagnosis. Book. -January 2015 . - 1st edition: CBS publications. - 1700p.

7.  Thomas Habif. Clinical Dermatology. 6th Edition. A Color Guide to Diagnosis and Therapy. - Saunders. - 2015. - 1064p.

8.   Fitzpatrick's Color Atlas and Synopsis of Clinical Dermatology. The Sixth Edition, Mc. Graw Hill Medical., 1153

9.  Fitzpatrick's Dermatology in General Medicine. The Eighth Edition, Mc. Graw Hill Medical., 3190p.

10.  Dermatology secrets plus / [edited by] James E. Fitzpatrick, Joseph G. Morelli. - 4th ed., Elsevier Mosby, 506p.

11.  Cafardi, JenniferThe Manual of Dermatology/ - Springer-Verlag New York. -2012. - 573 p.

12. Zohra Zaidi, Shernaz Walton. Manual of Dermatology 2nd/2015Jaypee Brothers Medical Publishers (P) Ltd. -

  2015.- 952p.

Інформаційні ресурси

http://413.dmu.edu.ua

http://study.amu.eau.ua

https://www.medscape.org/

http://www.dermaamin.com/site/

https://www.dermnetnz.org/topics/

https://www.aad.org/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

https://www.nlm.nih.gov/bsd/pmresources.html