Студентське наукове товариство

Закінчився І етап олімпіади з дисципліни 

Шкірні та венеричні хвороби


                Переможці І етапу визначені. 

                 Бажаємо успіхів в ІІ етапі

         (список переможців І етапу дивись на сторінці "Події")

УВАГА!  УВАГА!  УВАГА!  УВАГА!  УВАГА!  УВАГА!

Олімпіада з дисципліни "Шкірні та венеричні хвороби"

для студентів  IV - VI курсів ДДМУ  

та лікарів - інтернів

спеціальності 222 "Медицина"Олімпіада проходить в два етапи:

І етап online - виконання тестових завдань в гугле формі, проводиться в кожному десятку за розкладом університету (загальна кількість тестів 20 з максімальною кількістю балів 68, відповідей на кожне питання може бути декілька). Переможцем являється той хто набрав найбільшу кількість балі.  

ІІ етап offline, для переможців І етапу, вирішення практичних завдань (фотозавдання) 20.05.2024 рокуо 16.00 

 м. Дніпро на практичній базі кафедри м. Дніпро, Бульвар батальйону "ДНІПРО" (вул. Савченко) 1А,  

                               Переможців ІІ етапу очікують  призи! 

                   

  Перед початком не забудьте в Google формі замінити запис 413@dmu.edu.ua на свій особистий

                                               17 квітня 2024 року

 в онлайн-режимі відбудеться спільне міждисциплінарне засідання СНТ  

кафедри шкірних та венеричних хвороб і кафедри інфекційних хвороб

  

тема: "Герпесвірусна інфекція - мультидисциплінарний погляд на проблему та її вирішення" 

           посилання на засідання https://meet.google.com/iqe-byix-ikq 

   

    На кафедрі шкірних та венеричних хвороб виникла гарна традиція проводити засідання студентського наукового товариства у міжкафедральному форматі. Проведена спільна конференція з актуальних проблем сучасної онкології за участю співробітників, студентів, інтернів та клінічних ординаторів кафедр: патологічної анатомії й судової медицини, онкології і медичної радіології, шкірних та венеричних хвороб, внутрішньої медицини №3. Крім обговорення важливих, з науково-пізнавальної точки зору, сучасних питань онкології всім учасникам випала нагода ознайомитись з думкою кваліфікованих фахівців.

        Під час опрацювання нозологічних форм, враховувались не тільки клінічні прояви, але й патоморфологічна складова, що дозволило отримати повне уявлення про онкологічні захворювання..

         Загалом учасниками конференції стали 57 студентів та вчених ДДМУ.


Спільне засідання СНТ кафедр інфекційних хвороб, шкірних та венеричних хвороб.


     Це засідання відрізнялося від інших тим, що учасники – клінічні ординатори кафедри шкірних та венеричних хвороб доповідали на французькій й англійській мові, що урізноманітнило захід зробивши його цікавішим і плідним для усіх. Участь у міжкафедральних засіданнях студентських наукових товариств дає можливість підвищувати рівень фахових знань у декількох дисциплінах.

На фото – учасники міжкафедральної конференції з питань нейросифілісу.
Нейросифіліс: сучасний стан проблеми та її фахове вирішення.

        Цей захід також відбувся у міжкафедральному форматі за участь кафедр: шкірних та венеричних хвороб, неврології, мікробіології, вірусології, імунології й епідеміології, професійних хвороб, клінічної імунології і фармакології.

     Підводячи підсумки роботи конференції, викладачі і студенти зазначили, що на стику дисциплін мікробіології, патоморфології, неврології, венерології можна більш досконало розкрити проблему нейросифілісу, відновити та поглибити знання, наблизитись до наукової роботи. Загалом учасниками конференції стали 48 студентів та вчених ДДМУ.              Усі присутні висловили бажання надалі розширювати та поглиблювати спільну                міждисциплінарну діяльність студентських наукових гуртків.

НЕЙРОСИФ-С МАЗУРІНА УКОРОЧ..pptx

       Проведення об´єднаних засідань студентських наукових товариств різних медичних напрямків є доцільним, оскільки надає змогу обмінюватись інформацією серед фахівців, а отриманий досвід допоможе в практичній діяльності. Участь у цих заходах надає можливість, для учасників, публікувати свої роботи у студентських наукових та фахових виданнях.